• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • http://www.facebook.com/ihtisashaseki


Hakkımızda


HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ

      Haseki Eğitim Merkezi İhtisas bölümü 20 Ocak 1976 yılında "Haseki Eğitim Merkezi" adıyla Fatih ilçesi Haseki semtindeki Haseki Sultan Külliyesinde eğitim-öğretime başlamıştır. 30 Mart 1976 da eğitim merkezinin diğer ana bölümü olan "Aşere Takrip" kursu başlatılmıştır.

      Eğitim merkezinin ilk döneminde Arapça eğitimi verilmemiş, doğrudan dînî ilimlerin tedrisatına başlanmıştır. Bu dönemin sonunda dini ilimlere geçmeden önce bir miktar Arapça okutulması gerekli görülmüş ve bundan sonra dört dönem (adına hazırlık denilmeden) ihtisasın ilk iki döneminde diğer bazı temel dînî derslerin yanı sıra Sarf, Nahiv, Sözlü Anlatım (Muhadese), Yazılı Anlatım ( İnşa) dersleri verilmiştir. Bu dönemlerde eğitim toplam iki sene olarak devam etmiştir. 6. dönemde dokuz ay süreli olan hazırlık bölümü açılmış ve bu bölümde yoğun olarak Arapça eğitimi verilmiştir. Bundan sonra eğitim süresi (Hazırlık-İhtisas) toplam 30 ay olarak sürdürülmüştür.

      Eğitim Merkezinin bu bölümünde, İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslam Enstitüsü mezunu, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerine verilen ihtisas eğitiminin yanı sıra Diyanet işleri Başkanlığı teşkilatında görevli olup, her hangi bir alanda Yüksek Lisans veya Doktora yapan personel için de biraz farklı programlarla kurslar açılmıştır. Bu bölüm üç dönem devam etmiştir. Ayrıca iki dönem halinde Bulgaristan Yarı Yüksek İslam Enstitüsünü bitiren soydaşlarımıza da eğitim verilmiştir.

      30 Mart 1976 da açılan ve her dönemi 36 şar ay olarak devam eden Aşere Takrip bölümündeki eğitim ise, zaman içerisinde ihtiyaca binaen yapılan bazı cüz'î değişikliklerle birlikte, neredeyse geleneksel hale gelmiş olan usulüyle kesintisiz olarak devam etmektedir.

      Eğitim Merkezimiz, 2002 yılında Pendik ilçesinde restore edilen eski Pendik Kız İmam Hatip Lisesi binasına taşınmış ve Diyanet işleri Başkanlığı Pendik Eğitim Merkezi adını almıştır. 10. 09. 2003 tarihinde alınan bir onayla eğitim merkezimizle özdeşleşen "HASEKİ" ismi tekrar alınmış ve Eğitim Merkezinin ismi İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi olarak değiştirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 03.05.2010 tarihli onayı ile İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün ismi tekrar HASEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ olarak değiştirilmiştir.

     Diyanet İşleri Başkanlığı  Eğitim Kurulu kararı gereği 26.08.2011 tarih v e 727 sayılı oluru ile Haseki, Selçuk ve Ömer Nasuhi Bilmen Eğitim Merkezleri, Dini Yüksek İhtisas Merkezilerine dönüştürülmüştür. Bu itibarla Merkezimizin ismi HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ olarak değiştirilmiştir.